Resultater

Birger N. Haug Gruppen har vært gjennom en betydelig utvikling de siste årene og vil fortsette å levere på kvalitet, innovasjon og bærekraft i alle ledd.

Nøkkeltall blir oppdatert i løpet av august 2023.