Personvern i Birger N. Haug Holding AS

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Birger N. Haug Holding AS.

Behandlingsansvarlig ihht personvernopplysningsloven:

Birger N. Haug AS
Org. nr. 952335863
Kontakt: behandlingsansvarlig@bnh.no

Birger N. Haug tar ditt personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk, finansielle opplysninger eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Personopplysningsloven stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. Birger N. Haugs grunnlag for å behandle personopplysninger vil i all hovedsak i henhold til personopplysningsloven GDPR artikkel 6 bestå av samtykke, berettiget interesse eller oppfylle avtale med den registrerte. Videre kan det være særforhold hvor vi er pålagt i lov å behandle personopplysninger. (Eks. regnskapsloven og lov om hvitvasking)

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

1.  Hvilke opplysninger samler vi inn?

Her er kategoriene av personopplysninger vi samler inn:

Kontaktopplysninger (eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer)
Kjøpsinformasjon (eks. bilmodell, produkter og forespurte tjenester)
Finansielle opplysninger (eks. ved søknad om billån eller leasing)
Brukeratferd (bnh.no)

2. Formål med behandlingen av opplysningene

I tabellen under ser dere til hvilke formål Birger N. Haug behandler personopplysninger. Tabellen angir også maksimal oppbevaringstid for personopplysninger. Når oppbevaringsperioden er over blir informasjonen slettet
på en sikker måte.

Formål Behandlingsgrunnlag Oppbevaring av data
Besvare en forespørsel fra deg Samtykke/avtale Ikke mer enn 1 år etter forespørselen
Administrere kundeforholdet Samtykke/avtale Så lenge kundeforholdet er aktivt og ihht. bokføringsloven inntil 5 år
Sende deg informasjon du har bedt om, serviceinnkallinger og/eller relevante tilbud basert på ditt kundeforhold Samtykke/avtale Så lenge kundeforholdet er aktivt, inntil 5 år regnet fra siste transaksjon eller ihht. samtykke
Gjennomføre kundetilfredshets-undersøkelser Berettiget interesse Undersøkelsens varighet

3. Hvem deler vi opplysningene med?

For å forbedre servicen vår samt for administrasjon av kundeforholdet kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere. I denne anledning legger vi stor vekt på å sikre at de beskytter informasjonen din i like stor grad som vi gjør. Dette ivaretas i databehandleravtaler mellom Birger N. Haug (behandlingsansvarlig) og samarbeidspartner (databehandler)

3.1. Tjenesteleverandører

Vi deler informasjon med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (databehandlere). Dette omfatter drifting av nettsted, e-posttjenester, markedsføring, støtte til premietrekninger, konkurranser og andre kampanjer, revisjon, dataanalyse, kundeservice, kunde- og tilfredshetsundersøkelser. Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.2 Etterlevelse av lovregler og sikkerhet

I henhold til lov, rettsprosess, rettstvist og/eller på forespørsel fra allmennheten og myndighetene i og utenfor landet du bor i, kan vi måtte oppgi din personlige informasjon på grunnlag av nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre spørsmål av allmenn interesse. Vi vil informere deg i slike tilfeller, så fremt dette er tillatt i henhold til lov.

3.3 Overføring utenfor EU/EØS-land

Ovennevnte deling kan innebære at dine personopplysninger overføres land utenfor EU/EØS-området. Birger N. Haug legger særlig vekt på at dine personopplysninger behandles korrekt. Av denne grunn, i tilfeller hvor informasjonen overføres til land utenfor EU/EØS-området, vil våre importører benytte EUs modellklausuler.

4. Samtykke til nyhetsbrev og direkte markedsføring

For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og relevante tilbud samt arrangementer på e-post, telefon, SMS, post/brev. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst via lenke i e-post/SMS eller ved å kontakte vårt kundesenter på 400 10 400.

5. Hvilke rettigheter har du?

I tilknytning til formålene som er nevnt ovenfor har du rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles, eller be om at behandlingen begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert i et standard format.

Du har et ansvar for å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger og for å holde dem oppdatert Du kan oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte vårt kundesenter på 400 10 400.

Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til behandlingsansvarlig@bnh.no

Sist, men ikke minst, har du også rett til å klage til de relevante personvernmyndighetene ved behov.

7. Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Oppdatering av personvernerklæring

Birger N. Haug forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.