Haraldrudveien 9

0581 Oslo

 style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=

Eiendommen ligger i Oslo kommune og består av 2 bygninger, som er salgshall og skadesenter. Bygningene er et komplett bilanlegg hvor alle bygningsdelene er viktige brikker i prosessen fra salg av ny-/bruktbil, service-/mekaniskverksted, skade-/lakkverksted og billagring.

Det er etablert felles kjøreveier mellom bygningene og to adkomstveier fra Haraldrudveien. Salgshallen er et moderne bilanlegg og har store glassvinduer i salgshallen med eksponering mot Østre Aker vei. Kjøreporter på 3 sider. Personheis til alle plan.

Skadesenteret har kjøreadkomst til plan 2 fra salgshallen i nord og videre til plan 3 og 4 via innvendige kjøreramper.