Hovinmovegen 6 – Prosjekt under utvikling

2060 Gardermoen

 style=  style=

Om eiendommen

Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2019. Det er fult utleid til Birger N. Haug AS. Bygget har tre plan på totalt ca. 9 000 m2.

Byggetrinn 2 er under planlegging. Det kan eventuelt deles opp til flere leietakere.

Reguleringsformål:
“Innenfor området kan det oppføres bygninger og anlegg for forretning med handel av plasskrevende varegrupper, kontorer, industri, transport- og terminalvirksomhet.”

Ta kontakt ved interesse.