Johan Follestads Vei 15

3474 Åros

 style=
 style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=

Eiendommen ligger i Røyken næringspark på Follestad i Røyken kommune.

Anlegget er en kombinert handelsbygning og klargjøringssenter for biler og ligger slik til at det er enkel adkomst til E18 mot vest og E6 gjennom Oslofjordtunellen. Bygget har god eksponering mot Rv23 som går mellom Lier og Drøbak.

Bygget består primært av parkeringsarealer med innendørsramper der det er plass til ca. 800 biler. I tillegg er det et stort klargjøringssenter, vaskehall, verksted og salgsareal samt kontoravdeling med ca. 30 cellekontorer og spiserom.

Det er kjørerampe og personheis til alle plan. Den isolerte delen av bygget strekker seg over 4 etasjer, mens kjørerampe med parkeringsanlegg som ikke er isolert, går over 5 plan. Tredje og fjerde etasje brukes i dag som parkeringsanlegg, men kan ved innsetting av vinduer utnyttes til andre formål.