Rudssletta 24

1351 Rud

 style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=  style=

Rudssletta 24 er et effektivt og moderne bilsenter på 17.700 kvadratmeter sentralt i Bærum på Rud Hauger næringspark. Området består av et variert næringsliv med bilrelatert industri som største enkeltnæring. Bygget eies av Rudsletta 24 Eiendom, som eies 50-50 av Birger N. Haug Eiendom og Næringseiendom Holding.

Bygget er på tre plan og rommer en nybilhall på cirka 2600 kvadratmeter, bruktbilavdeling på 3800 kvadratmeter og verksted på 3500 kvadratmeter. I tillegg rommer bygget blant annet dekklager, vaskehaller, klargjøringsavdeling, kundemottak, kontorer, garderober, lager og kantine.

Verksted og dekklager ligger på plan 1, sammen med kundemottak. Dekklageret har plass til 15.000 dekk og strekker seg over to plan.

I plan to og tre er det salg av nybil og bruktbil, og disse arealene har egne innganger. Anlegget har stor parkeringskapasitet, med totalt 250 plasser, både i egen parkeringskjeller og utendørs.

Bygget er sertifisert BREEAM Good og har blant annet et solcelleanlegg på taket med en årlig energiproduksjon på 165.000 kwH